POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) dotyczy wszystkich usług wymagających podania danych osobowych, świadczonych przez Polski Związek Rugby z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marymoncka 34, budynek 3D, pokój 35, 01-813 Warszawa, Polska, poprzez Stronę Internetową będącą własnością Polskiego Związku Rugby (dalej również: PZR). Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe, jakie masz prawa w tym zakresie i jak możesz się z nami skontaktować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Szanujemy prywatność i staramy się stosować najlepsze praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych – w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w kwestii ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanej również jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Niniejsza Polityka Prywatności służy wyłącznie celom informacyjnym, co oznacza, że nie stanowi źródła zobowiązań ani dla Ciebie, ani dla nas (nie jest umową). Dlatego też, zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany Polityki Prywatności. Najnowsza wersja Polityki Prywatności będzie dostępna pod następującym linkiem: https://sklep.rugby/content/2-polityka-prywatnosci. Jakiekolwiek zmiany Polityki Prywatności będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Spis treści: 

 1. Glosariusz – podstawowe pojęcia.
 2. Kiedy kontaktujesz się z nami lub odwiedzasz naszą Stronę Internetową: jakie dane osobowe gromadzimy, jaki jest cel i podstawa prawna ich przetwarzania?
 3. Pliki cookies.
 4. Jak długo przetwarzamy twoje Dane Osobowe?
 5. Kto ma dostęp do twoich Danych Osobowych?
 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem twoich Danych Osobowych.

I.    Glosariusz – podstawowe pojęcia.

Dane Osobowe – wszystkie przetwarzane przez nas informacje dotyczące Ciebie. Na przykład: imię, nazwisko, adres e–mail, numer telefonu itp.;

przetwarzanie – wszystkie czynności związane z Twoimi Danymi Osobowymi. Na przykład: zbieranie, przechowywanie, aktualizacja, wysyłanie wiadomości do Ciebie, usuwanie danych;

Usługi – usługi oferowane przez PZR za pośrednictwem Strony internetowej, w tym np. zakładanie kont przez Użytkownika na Stronie Internetowej i korzystanie z tych kont, składanie zamówień na produkty i usługi, dokonywanie zakupów, zapewnianie wsparcia technicznego dla Użytkowników, wypełnianie kwestionariuszy dotyczących Strony Internetowej, uczestnictwo w konkursach, oraz udostępnianie innych funkcjonalności Strony Internetowej;

Polski Związek Rugby – administrator danych osobowych, tj. Polski Związek Rugby z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marymoncka 34, budynek 3D, pokój 35, 01-813 Warszawa, Polska;

Użytkownik – osoba korzystająca z naszej Strony Internetowej;

Strona Internetowa – strona internetowa będąca w posiadaniu PZR, której Polityka Prywatności dotyczy oraz jej podstrony; zasady korzystania ze Strony internetowej można znaleźć w odpowiednim regulaminie dostępnym pod następującym linkiem: https://sklep.rugby/content/3-regulamin-sklepu. 

W zakresie wszystkich powyższych definicji, odniesienia do liczby mnogiej obejmują również odniesienia do liczby pojedynczej i odwrotnie.

II.    Kiedy kontaktujesz się z nami lub odwiedzasz naszą Stronę Internetową: jakie dane osobowe gromadzimy, jaki jest cel i podstawa prawna ich przetwarzania?

1. Komunikacja

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe uzyskane podczas naszych rozmów lub korespondencji, np. w celu uzyskania odpowiedzi lub złożenia skargi.

Gdy komunikujesz się z nami, na przykład za pomocą zewnętrznego narzędzia / czatu, wiadomości e–mail, formularzy opublikowanych na Stronie Internetowej, w mediach społecznościowych itp., możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, które Cię identyfikują (np. adres e–mail, numer IP, Twój pseudonim), metadane dotyczące kontaktu (np. data kontaktu, czas trwania naszej rozmowy), a także treść naszej komunikacji (np. historia rozmowy na czacie, treść wiadomości e–mail).

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, poprawy naszej komunikacji, poprawy jakości obsługi klienta, a także w celach marketingowych i zawarcia umowy. W takich przypadkach, podstawa prawna przetwarzania zależy od kontekstu komunikacji.

Jeśli skontaktujesz się z nami, aby otrzymać informacje dotyczące Usług PZR, produktów lub Strony Internetowej, z reguły przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (wynikający z wyżej wymienionych celów; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes PZR polega na konieczności udzielenia odpowiedzi Użytkownikom lub, w zależności od kontekstu pytania, w celu promocji naszych produktów lub Usług. Jeśli jednak Twoje zapytanie prowadzi do zawarcia umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podejmowanie kroków na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Możemy również przesyłać Ci informacje handlowe o produktach lub Usługach PZR pocztą elektroniczną po Twojej uprzedniej zgodzie (np. newslettery). Zgoda jest całkowicie dobrowolna i nie jest warunkiem korzystania ze Strony Internetowej – Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z informacji handlowych drogą elektroniczną, na przykład poprzez ustawienia swojego indywidualnego konta w panelu konta lub klikając link zawarty w otrzymanej wiadomości e–mail zawierającej treści marketingowe (nie wpływa to na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Zgoda dotycząca informacji handlowych może zostać udzielona, np. poprzez wybranie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym lub na stronach będących częścią Strony Internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – nasz marketing.

2. Strona Internetowa i Usługi

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e–mail, adres rozliczeniowy) w wyniku Twojego dostępu i korzystania ze Strony Internetowej oraz w związku ze świadczeniem Usług.

Podczas świadczenia Usług, możemy przetwarzać informacje o sposobie korzystania z naszej Strony Internetowej i realizacji wiążącej nas umowy. Celem, a także podstawą prawną przetwarzania, jest z reguły prawidłowe wykonanie zawartej przez nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na przykład dostosowanie parametrów infrastruktury, ułatwienie rozliczeń, świadczenie usług (np. związanych z prowadzeniem konta użytkownika lub utworzenia konta jednorazowego w celu realizacji konkretnego zamówienia), w tym sprzedaż produktów, zapewnianie wsparcia lub porady.

Zakres danych osobowych, które możemy przetwarzać, oprócz RODO, wynika również w szczególności z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Aby korzystać z naszych Usług, będziesz musiał podać niektóre Dane Osobowe, na przykład imię, nazwisko, adres e-mail, dane rozliczeniowe itp. 

Należy pamiętać, że podanie Danych Osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do korzystania z danej Usługi lub Strony Internetowej może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej Usługi, na przykład uniemożliwić utworzenie indywidualnego konta na Stronie Internetowej. 

PZR może przetwarzać dane Użytkownika w celu prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych, opracowywania strategii marketingowych i poprawy jakości Usług i produktów, a także wydajności Strony Internetowej. W tym celu, PZR może również korzystać z anonimowych i nieanonimowych ankiet wypełnianych przez Użytkowników bezpośrednio przy użyciu formularzy dostępnych na Stronie Internetowej lub wysyłanych przez Użytkowników pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Przetwarzanie danych do powyższych celów jest zgodne z prawem, ponieważ jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez PZR (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do celów statystycznych i marketingowych.

3. Obrona przed roszczeniami oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa

Możemy również przetwarzać część Twoich Danych Osobowych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązującego prawa, na przykład przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest zatem nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub konieczność spełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Niezależnie od tego możemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zapobiegania i wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw i innych złośliwych działań. W takim wypadku, podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III.    Pliki cookies

Możemy wykorzystywać pliki cookies w naszych Usługach, zarówno na Stronie Internetowej PZR, jak i na stronach internetowych naszych partnerów biznesowych.

Więcej informacji na temat tego czym są pliki cookies oraz inne podobne technologie, jak ich używamy i do jakich celów, znajdziesz w naszej Polityce Cookies, która stanowi część niniejszej Polityki Prywatności i jest dostępna pod następującym linkiem: ___________________________________.

IV.    Jak długo przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Jeśli Twoje Dane Osobowe są gromadzone wyłącznie w związku z naszą bieżącą komunikacją (Część II Polityki Prywatności powyżej), możemy je przetwarzać, w zależności od kategorii określonych informacji, przez okres kilku dni (niektóre pliki cookies) lub maksymalnie dwóch lat (bardziej szczegółowe zapytania i rozmowy, które mogą być istotne dla naszego kontaktu w przyszłości).

W przypadku, gdy PZR przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego swoich produktów i Usług, dane przestaną być przetwarzane w tym celu, gdy tylko Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, a informacje nie będą wysyłane po wycofaniu zgody.

Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo będzie konieczne korzystanie z indywidualnego konta na Stronie Internetowej w celu świadczenia Usług (czas trwania umowy) i zwykle przez około kolejne siedem lat po jej rozwiązaniu, co wynika w szczególności z przepisów podatkowych.

Jeśli Twoje Dane Osobowe są przetwarzane, ponieważ korzystasz z naszych Usług, w tym kupujesz nasze produkty, bierzesz udział w konkursie lub zapewniamy Ci wsparcie techniczne i/lub przygotowujemy odpowiedź na zapytanie lub skargę, Twoje Dane Osobowe będą przechowywane i przetwarzane tak długo jak konieczne będzie wykorzystanie ich do wykonania którejkolwiek z powyższych funkcji i nie dłużej niż przez okres określony w ustawie lub przez okres przedawnienia roszczeń.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody mogą być przechowywane do momentu jej wycofania, do osiągnięcia celów, dla których taka zgoda została wyrażona lub, jeżeli przetwarzanie dotyczy plików cookies (eksploracji lub śledzenia) lub innej podobnej technologii, do czasu usunięcia takich plików za pomocą ustawień przeglądarki/urządzenia (jeżeli jest to technicznie możliwe).

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo sprzeciwu stwierdzimy, że istnieją ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub podstawą do wszczęcia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Okresy przechowywania opisane powyżej mogą zostać odpowiednio przedłużone w przypadku potencjalnych roszczeń (w okresie przedawnienia określonym przez prawo, w szczególności w Kodeksie Cywilnym), wszelkich roszczeń i postępowań sądowych – na czas trwania takich postępowań i ich rozstrzygnięcia – i jeżeli prawo zobowiązuje nas w niektórych przypadkach do przetwarzania takich danych przez dłuższy okres. W każdym wypadku, decydujący jest dłuższy okres przechowywania danych osobowych.

V.    Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych?

Dostęp do Twoich Danych Osobowych jest przyznawany tylko:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom PZR lub podmiotów z nim powiązanych, którzy zobowiązali się do zachowania poufności lub mają odpowiedni ustawowy obowiązek zachowania poufności;
 2. podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu Usług, na podstawie odpowiednich umów, na przykład podmiotom świadczącym usługi lub dostarczającym narzędzia informatyczne umożliwiające nam komunikację, dostawcom usług prawnych i konsultingowych, audytorom/kontrolerom, podmiotom obsługującym płatności internetowe, nasz marketing oraz agencjom reklamowym (w tym usługi marketingowe i reklamowe świadczone przez Google, Facebook itp.).

Wszystkie te podmioty mają dostęp tylko do informacji niezbędnych do ich wykonania.

Możemy również zostać zobowiązani – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do przekazania określonych informacji organom publicznym, do celów związanych z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Ponieważ niektóre podmioty dostarczające nam rozwiązania związane z PZR są zarejestrowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a Dane Osobowe mogą być tam przekazywane, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym mechanizmy prawne, dla bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych, w szczególności zawieramy umowy o przetwarzaniu danych, które spełniają wymogi RODO i zawierają standardowe klauzule o ochronie danych przyjęte decyzją Komisji Europejskiej.

Masz prawo uzyskać kopię zabezpieczeń, w tym odpowiednich mechanizmów prawnych, do przekazywania Twoich Danych Osobowych do krajów poza EOG, kontaktując się z nami.

PZR oświadcza, że przechowywane i przetwarzane przez niego dane są zabezpieczone w niezbędny sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. PZR utrzymuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika mają wyłącznie osoby, które potrzebują danych w celu świadczenia Usług i obsługi Strony Internetowej.

VI.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych

W celu skutecznego dochodzenia swoich praw, zalecamy wysyłanie wszelkich zapytań na adres e–mail sklep@polskie.rugby z podanego przez Ciebie adresu kontaktowego, z tytułem "Zapytanie RODO". W wiadomości e–mail określ prawa, na które chcesz się powołać. Pamiętaj, że jest to jedynie sugestia w jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw. Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad nie jest obowiązkowe, a wszelkie niedopatrzenia w tym zakresie nie doprowadzą do utraty opisanych poniżej praw.

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Dostęp do Twoich Danych Osobowych – możesz poprosić nas o podanie szczegółowych informacji, na przykład:
  • czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe;
  • w jakim celu;
  • jakie kategorie danych przetwarzamy;
  • kto jest odbiorcą Twoich Danych Osobowych;
  • jaki jest planowany czas przetwarzania (jeśli to możliwe), a jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kryteria określania tego czasu;
  • jeśli Dane Osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszystkie dostępne informacje dotyczące ich źródła.

Możesz również uzyskać dostęp do wszystkich Danych Osobowych, które przetwarzamy (kopia danych).

 • Sprostowanie danych – jeśli informacje o Tobie są lub stały się niedokładne, masz prawo zażądać skorygowania danych.
 • Cofnięcie zgody – możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Usunięcie danych – w niektórych sytuacjach RODO daje "prawo do bycia zapomnianym". Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli nadal przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, szczególnie w następujących przypadkach:
  • Twoje Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;
  • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania;
  • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych;
  • Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo;
  • prawo wymaga, abyśmy usunęli Twoje Dane Osobowe.
 • Ograniczenie przetwarzania – co do zasady, możesz żądać abyśmy ograniczali naszą działalność tylko do przechowywania informacji o Tobie. Jest to możliwe w przypadku, gdy:
  • kwestionujesz poprawność przetwarzanych przez nas Danych Osobowych – przez okres, który pozwala nam ustalić poprawność tych danych;
  • przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza prawo, ale wolisz, aby przetwarzanie było ograniczone niż aby dane zostały usunięte;
  • PZR nie potrzebuje już Twoich Danych Osobowych w celu ich przetwarzania, ale potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi;
  • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych – tylko do czasu ustalenia, czy Twoje interesy mają pierwszeństwo przed naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.
 • Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania swoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie, który może być odczytany przez komputer, a także do przesłania swoich Danych Osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; i
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy na Twoich Danych Osobowych, w szczególności w następujących przypadkach:
  • gdy nasze przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie;
  • kiedy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach związanych z badaniami naukowymi lub historycznymi lub w celach statystycznych.

Pamiętaj jednak, że jeżeli pomimo Twojego sprzeciwu stwierdzamy, że istnieją ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub podstawą do wszczęcia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będziemy nadal przetwarzać Twoje Dane Osobowe objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeśli nie zgadzasz się z taką oceną sytuacji, możesz skorzystać z prawa do złożenia skargi do odpowiedniego organu publicznego (więcej informacji poniżej).

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celach takiego marketingu. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Dane Osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach. 

Skargi do właściwego organu publicznego – w związku z naszymi działaniami jako administratora Twoich Danych Osobowych, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/526/2464. Listę lokalnych władz odpowiedzialnych za ochronę danych w całej UE oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania na temat tego, jak przetwarzamy Dane Osobowe, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem sklep@polskie.rugby.